top of page
Santa Claus6.png

奇妙聖誕 愛的禮物

自 2011 年以來,我們從芬蘭羅瓦涅米邀請聖誕老人,為弱勢兒童帶來神奇而難忘的季節性體驗。

我們的使命是傳播歡樂,向這些孩子們展示他們的特殊和價值。同時,我們也希望提高人們的意識,鼓勵更多人幫助和關心這些面臨困境的孩子們。共同努力,我們能夠為他們的未來帶來重大改變。

影片連結

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

「奇妙聖誕愛的禮物」2016

「奇妙聖誕愛的禮物」2017

「奇妙聖誕愛的禮物」2018

「奇妙聖誕愛的禮物」2019

慈善機構參與名單

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png
8.png
9.png
10.png
11.png
12.png
13.png
14.png
15.png
16.png
17.png
18.png
19.png
20.png
21.png
22.png
23.png
24.png
25.png
26.png
27.png
28.png
29.png
30.png
31.png
32.png
33.png
34.png
35.png
36.png
37.png
38.png
39.png
40.png
41.png
42.png
43.png
44.png
45.png
46.png
47.png
48.png
49.png
50.png
51.png
52.png
53.png
54.png
55.png
56.png
57.png
58.png
59.png
60.png
61.png
62.png
63.png
64.png
65.png
66.png
67.png
68.png
69.png
70.png
71.png
72.png
73.png
74.png
75.png
76.png
77.png
78.png
79.png
80.png
81.png

您的支持對於這個兒童計畫至關重要。加入我們,創造奇妙時刻!

臉書.png
heart2.png
bottom of page